Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Bài Ca Dân Hiến - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Melbourne 2013


Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Melbourne
Ca Trưởng: Nguyễn Xuân Minh

  

Nhạc Và Lời: Dao Kim
Hòa Âm: Thiên Thu

Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên Con dâng lên Ngài ôi trái tim dịu hiền.
Chúa ơi tình Ngài cao như Thái sơn chứa chan bao tình mến thương.


Con dâng lên Ngài trọn thân xác tâm tư đã bao nhiêu lần ghi dấu chân mịt mờ.
Chúa ơi tình Ngài cao như Thái sơn tình Ngài cao như Thái sơn vời vợi cao như thái sơn chứa chan bao tình mến thương.


Con dâng lên Ngài niềm tin đã bao phen lung lay phiêu dạt xao xuyến trên dòng đời .
Chúa ơi tình Ngài cao như Thái sơn chứa chan bao tình mến thương.


Thực hiện Video: TienNguyen