Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Cơn Gió Vô Tình


Cảm ơn cơn gió vô tình
Thổi vào mắt nhỏ một hình bóng ai
Cảm ơn tia nắng nồng say
Trải dài cho nhỏ sớm mai đến trường

Cảm ơn ai để tơ vương
Học trò áo trắng dễ thương tóc dài
Cảm ơn chiếc lá thu bay
Đếm bao nhiêu lá yêu ai nồng nàn


Cảm ơn hoa trổ mùa sang
Rắc đầy áo trắng mai vàng xinh xinh
Cảm ơn ánh mắt trộm nhìn
Bồi hồi nhỏ biết tim mình bâng khuâng

Cảm ơn ai tặng mùa xuân
Líu lo chim hót pháo lân rộn ràng

Kim Oanh