Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Linh Hồn Tôi - Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Melbourne 2013


Liên Ca Đoàn Melbourne
Ca Trưởng: Nguyễn Xuân Kính

  

Sáng Tác: Kim Long

Lời Bài Hát:

ĐK: Linh hồn tôi, dâng lời ngợi khen Thiên Chúa.
Lòng mừng vui trong Chúa - Đấng Cứu Độ tôi.
Ôi từ đây muôn đời gọi tôi diễm phúc
Vì Ngài thương trông đến phận tôi tớ này...

PK1: Ôi Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi muôn điều kỳ diệu
Danh Ngài là Thánh,
Tình Ngài trải qua muôn thế hệ, dành cho ai luôn kính sợ Ngài.

PK2: Tay Chúa biểu dương sức mạnh uy phong
Tiêu diệt bọn người kiêu ngạo tự mãn
Triệt hạ kẻ cao sang thế lực
Và nâng cao ai biết khiêm nhường

PK3: Bao lũ giầu sang đuổi về tay không
Bao người nghèo hèn, ban đầy hồng phúc
Lời nguyền thuở xưa xin nhớ lại mà ra tay nâng đỡ dân Ngài

Thực hiện Video: TienNguyen