Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Cớ Là....
Cớ là có người thay ngôi
Cớ là đời bạc như vôi ăn trầu
Cớ là phụ rẫy tình đầu
Cớ là người vội lên tàu rời xa


Cớ là bướm chán hương hoa
Cớ là nhụy rữa can qua tình người
Cớ là chỉ thoáng mơ thôi
Cớ là vọng tưởng xa xôi đầu nghềnh


Cớ là hồi ức xoá tên
Cớ là yêu nhớ lãng quên thuở nào
Cớ là mật ngọt trăng sao
Có là đời thực trộn màu chiêm bao


Cớ là khóc hận thương đau
Cớ là tình lụy xanh xao tháng ngày
Cớ là quên.. vẫn nhớ hoài
Cớ là mất trí hình hài chơ vơ


Cớ là người đã hững hờ
Cớ là chỉ biết đợi chờ từ đây!!!


Kim Oanh
3/10/2013