Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Thơ Tranh: Đâu Cõi Bình Yên


Thơ Lê Kim Hiệp
Thơ Tranh: Kim Oanh