Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

Cớ sao???...


Cớ sao tình lại đổi ngôi
Cớ sao đời lại nổi trôi dập dềnh
Cớ sao bến vắng con thuyền
Cớ sao người lại bỏ gần thương xa

Cớ sao bướm đến tìm hoa
Cớ sao hoa lạ bướm đà bay xa
Cớ sao biển rộng bao la
Cớ sao thuyền lại phong ba gập ghềnh

Cớ sao ngày tháng không tên
Cớ sao nỗi nhớ mông mênh dường nào
Cớ sao như giấc chiêm bao
Cớ sao tỉnh mộng xanh xao hảo huyền

Cớ sao thầm nhủ cố quên
Cớ sao vẫn nhớ như đêm nhớ ngày
Cớ sao mộng ước mơ hoài
Cớ sao ta lại lạc loài bơ vơ

Cớ sao tự hỏi vu vơ
Cớ sao chẳng biết trả lời sao đây???


Thiên Thu