Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

EmEm từ đâu đến đây?
Áo em trắng như mây
Lùa thêm hơi thở nhẹ
Cuốn ta vào áng mây

Gió đưa tóc em lay
Quyện ta vào cơn lốc..
Xoáy...!
Hương tình hay men cay?
Rượu không nhấp thế mà..
Say!

 4/2009
Kim Oanh