Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Thơ Tranh: Nhủ LòngThơ: Ngô Quang Diệp
Thơ Tranh: Kim Oanh