Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Lời Viên Sỏi NhỏNhớ chăng hỡi Loan!
Chiều xưa tan lớp
Vai sánh vai kề
Kể lể chuyện vui

Nhớ chăng Thủy hỡi!
Chiều về nghiêng nắng
Vai sánh vai kề
Sầu lắng sẻ chia

Nhớ viên sỏi chăng!
Một ngày xa vắng
Chân cô học trò
Bỏ phố đi xa…

Nhớ chăng học trò!
Bỏ lại mình ta
Viên sỏi nho nhỏ
Cà rà chờ ai…

Chiều nay phố vắng
Ngả màu…
Mình ta ở lại
Bóng sầu hắt hiu!

Kim Oanh
Australia16/4/2009