Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Cội Thu GiàNhững chiếc lá vàng rơi lặng lẽ
Như mũi dao chẻ nửa hồn này
Từ thu người đi bỏ lại
Giọt sầu đọng mãi mắt môi

Vớt lá trên dòng sông êm trôi
Cố quên đi tháng ngày qua vội
Thiếp bên cội cây già mơ bóng
Thu đến rồi người thấu tình côi?

Ai bảo : Mùa thu không trở lại?
Mùa áo vàng quay gót về đây
Chất lá phơi nhúm lại tình gầy
Người biền biệt … Thu đầy nỗi nhớ

Kim Oanh
Thu 2012