Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Thơ Tranh: Hỏi Em


Trích Thơ: Lâm Hảo Khôi
Thơ Tranh: Kim Oanh