Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Đường XưaGia Long đường ướt chiều mưa 
Gót ai nhẹ bước cho vừa nhớ nhung 
Tan trường hai đứa bước chung
Giờ đây đàn phím tơ chùng hỡi em?!
Em ơi ! muốn nói bao điều 
Tình em tôi đã ít nhiều vấn vương
Hoa rơi đỏ thắm sân trường
Áo em trắng xóa tôi thương một đời

Chiều nay nhặt cánh hoa rơi
Dáng em lặng lẽ rối bời tim tôi
Hương xưa thoáng nhẹ bồi hồi 
Tình em như áng mây trôi ngút ngàn.

Kim Oanh