Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Mùa Thu Trở Về?

Mây xám kéo về đây
Trời giăng mưa ãm đạm
Nỗi buồn ai khéo chạm
Tim vỡ mảnh thương đau

Phương nao trong gió mới
Hoa cúc vương đầy lối
Ai bó gối ngồi mơ
Tim vỡ chợt thẩn thờ


Ơ! Mùa thu trở về?
Vườn ai đầy vàng cúc
Khúch khích cười cợt hoa
Thiết tha môi hôn ướm

Mời gọi bướm nhỡn nha
Gửi hương xa tình mới
Vời vợi đóa xuân thì!
Giọt nồng đọng bờ mi

Thầm thì …Yêu hoa cúc!

Kim Oanh

27/2/2012