Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Nửa Vầng Trăng


Đêm nay dưới ánh trăng ngà
Sầu riêng lẽ bóng trăng sa qua mành
Đêm nay dưới ánh trăng thanh
Nhành cây lay đọng bóng anh phương nào?

Nhớ anh lòng bỗng dạt dào
Tình em như sóng ba đào vỗ nhanh
Tìm anh nửa mảnh trăng thanh
Tìm anh ôn lại tình xanh thuở nào

Anh ơi, anh ở nơi nao?
Biết chăng em vẫn lao đao một đời
Đêm nay trăng đẹp rạng ngời
Có đôi mắt biếc xa vời tìm anh

Tìm anh nối lại tình xanh
Tìm anh nửa mảnh trăng thanh cuối đời
Đêm nay trăng đẹp rạng ngời
Nửa trăng viễn xứ nửa trời quê hương.


Kim Oanh
2003