Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Đêm Hội Ngộ Tống Phước Hiệp &Thủ Khoa Huân 4/12/2004

      Đêm Hội Ngộ tại nhà hàng Thái Tài - Đánh dấu 55 Năm Ngày Thành Lập Trường Trung Học Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long
      Do các cựu học sinh Thủ Khoa Huân và Tống Phước Hiệp, lớp 12 , niên khoá 1969-1976 tổ chức.

Kim Oanh, Hoa Phượng  ( Cùng lớp Thất, Lục, Ngũ, Tứ /8 - 1969-1972)
Trưởng Lớp: Bé Phương, ..., Hoa Phượng, Thúy Phượng, Thuỷ Nguyễn, Kim Oanh, Mỹ Yến

Thúy Phượng, ... , Tùng Thu, Cưng, Kim Phượng, Huệ, Ánh Nguyệt, Thanh Xuân, Kim Oanh

Ánh hát giúp vui văn nghệ trong buổi tiệc
 Không biết tên, Yến Thời Tân, không biết tên
Quang Võ người cầm máy
Không rõ tên, không rõ tên, Đạt


Người đứng: Quang Võ, Đinh Kim Phúc
Hàng ngồi: Không rõ tên


Kim Oanh
Vĩnh Long 04/12/2004