Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Kỷ Niệm 55 Năm Ngày Thành Lập Trường Tống Phước Hiệp-Phần 4

Thầy Mai Phùng Võ khai mạc buổi lễ. Ngày 5/12/2004
Hội Trởng hội phụ huynh học sinh
Bạch Vân, Kim Phượng, Thu Cúc, Cưng
Hành lang bắt qua hai dãy lớp
Phòng Thí Nghiệm - Kim Oanh, Tùng Thu

Thư Viện  -  Kim Oanh, Tùng Thu
Ánh, Kim Oanh trước phòng Sinh Ngữ

Kim Oanh
Vĩnh Long 2004