Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Thơ Tranh: Tình Đau... - Đời Tàn.. - Đời Vẫn Đẹp...


      Cảm ơn anh Phạm Tương Như và anh Nam Chi cùng xướng và cảm tác những lời thơ hay!
      Tăng hai anh bức tranh thơ.

 Tình Đau Tình Đau - Phạm Tương NhưĐời Tàn Đời Tàn - Kim Oanh Cảm tácĐời Vẫn Đẹp Vẫn Đẹp - Nam Chi Cảm tác


Thơ Tranh: Kim Oanh