Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Chữ Phai Phôi

    
     (Từ Nàng Thơ Ơi của Hoàng Dũng)

Tại không hiểu nên phải đành hỏi khéo
Đề dòng thơ từ khắp nẻo đến đây
Cho đông nơi này gối mộng ngủ say
Giấc mơ ấy vừa tầm tay …tim hở?!

Tại không hiểu nên lòng hơi ngờ ngợ..
Thi nhân thật tình hay chỉ là mơ?
Trong khoảnh khắc vu vơ khi phiền muộn?
Hay gặp vui cuốn hút mất người thơ?

Tại không hiểu vì thu đi đông ở
Tuyết bạc tình nhòa dấu vết người thương
Bão lòng khơi dầy lấp mọi ngã đường
Hoài kỷ niệm vấn vương nào bôi xoá

Dù cố giữ nhưng vì đời muôn ngõ
Tình thơ chao khốn khó chẳng ngày mai
Chữ phôi phai đã chễm chệ lên ngai
Ngày nắng mới xa vời… Bao giờ tới?


Kim Oanh