Thứ Sáu, 22 tháng 11, 2013

Ai Chờ

 
      (Cảm tác từ Chờ Ai của Hoài Tử)

Giờ lơ đễnh ngoài sân đây
Thế học trò nào đã hay
Bụi phấn in hằn đôi tay
Bạc! Bôi xóa trắng hình hài


Muốn hiểu, nhưng hiểu làm sao
Ngọn bút có tiếc chi nào
Nắn nót dăm ba từ nghĩa
Chỉ mình! Một chữ lao đao


Thương tâm tư chợt dâng trào
Bàng hoàng nắng phai vàng vọt
Trang giấy màu vương tím ảo
Nhòe nhạt lời những ai trao

Gốc phượng mùa quen buổi đầu
Tường rêu phong tên khắc dấu
Hành lang tìm lại dáng xưa?
Lớp loang vỡ... vừa in giọt sầu

Trở về đây người tìm người
Ngỡ mùa phượng nét hương vui
Xoay quanh thời khắc hoàng hôn tới
Sân vắng lá mùa khoác áo tơi

Kim Oanh