Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Kỷ Niệm 55 Năm Ngày Thành Lập Trường Tống Phước Hiệp-Phần1

Kỷ niệm 55 ngày thành lập trường Trung học Tống Phước Hiệp - 5/12/2004


Tôi về một sáng sớm mai
Gót hài nhẹ bườc chờ ai cùng về
Mắt tôi sao bỗng cay cay
Ô hay giọt lê vương buồn hay vui


Học trò huyên náo đón chào
Hai bên lối bước vào trường 
Một chút gì nhớ nhớ thương thương
Dường như một chút tơ vương thuở nào
(Kim Oanh và Nga cô bạn từ thời Tiểu học đến trung học cũng là cô bạn hàng xóm)

Quang Võ, Thầy Huỳnh Hữu Trí, Kim Oanh, Kim Sa, Thu Cúc, Nga, cùng quan khách

Kim Oanh, Kim Sa

Phan thị Ánh, Kim Oanh

Nửa Đội Banh Nữ Lớp Thất/8,Lục/8,Ngũ/8,Tứ/8 - 1969-1972

Hoa Phượng, Thủy Nguyễn, Thu Cúc, Kim Oanh , Hoàng th. Vĩnh
Hàng I : Thu Cúc, Kim Oanh, Hoa Phượng, Thủy Nguyễn, Mỹ Hinh, Vĩnh, Mỹ Trang
Hàng II: Ngọc Liên, Mỹ Phước