Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Vọng ẢoRiêng một góc
Vấn vương quyện gió

Đợi một mình 
Mở ngõ chờ trăng 
Sương reo bạc trắng đầu ngàn 
Người về lặng lẽ trăng tàn bóng câu

Hồn cỏ mộng 
Đồi sầu chất ngất
Mọc ven đường
Dẫm bước người qua 

Tìm trong ngày tháng nhạt nhoà 
Vọng ảo bắt bóng lòng vò võ đau

Kim Oanh