Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Cảm Tác Hương Thừa
            (Cảm Tác từ Hương Thừa của Kim Oanh)

Đời đã rong rêu lắm bụi trần
Nhân gian mây phủ đường khanh tướng
Chim chiều quên hướng mộng Nam Kha.
Thu vàng đông lạnh năm canh vắng

Tinh vỗ cánh bay để lại sầu
Gương xưa lẻ bóng đường trăng cũ
Sương mờ che phủ khối tình trăng
Tìm đâu bóng dáng tình yêu lại

Người mãi xa rồi ngỡ cơn mơ
Tình như chiếc bóng mờ ẩn hiện

Nghiêng ngã hồn tôi mỗi buổi chiều
Chiều nay lạc bước con phố cũ

Hoàng Trực