Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Thơ Tranh: Cõi Xa
Thơ: Quên Đi
Thơ Tranh: Kim Oanh