Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Trang Thơ Ảo


Trang thơ ảo
Gởi lòng hoài niệm
Đêm từng đêm
Từng điểm vọng mơ
Ru hồn chuyển mộng thành thơ
Nhâm nhi giọt nhớ, vu vơ từng dòng


Trang thơ ảo 

Ai mong ai đợi 
Uống giọt mơ 
Ngày mới mịt mù 
Nầy EM, lá chuyển vàng thu
Gom bao lá rụng nào bù nhớ nhung ....


Hoàng Dũng