Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Thơ Tranh: Áo Tím Xưa


Thơ: Vĩnh Trinh
Thơ Tranh: Kim Oanh