Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Thơ Tranh: Mẹ Bảo Con Đừng Nhìn Qua Cửa Sổ
Thơ: Minh Đức Hoài Trinh
Thơ Tranh: Kim Oanh