Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Nén Hương Lòng - Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne 2103


Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Melbourne
Tại St Patrick Cathedral, Melbourne, Australia 17/11/2013

Nhạc Sĩ : Viết Chung

1. Từng ơ nén hương thơm bé mọn, quyện theo tiếng hát tâm tình, trọn niềm tin yêu thành kính.
Xin cùng lễ dâng bánh rượu thơm, thiết tha kết hiệp thông phần, Chúa ơi xin Ngài xót thương tình con. 


ĐK. Nén hương, nén hương lòng kính dâng, nỗi vui buồn thế nhân, mơ ước với cậy trông. Đoàn con xin kính dâng niềm tin yêu sắt son, tài năng tâm trí với xác hồn.

       
2. Từng ơ trái tim đang rung động, dệt nên khúc hát muôn trùng, nhịp nhàng dư âm cuộc sống. 
Xin cùng núi sông khắp ngàn phương, đó đây muôn loài xa gần, kết liên trong của lễ dâng thủy chung.
Lễ dâng, lễ dâng đầy mến thương, ngất ngây tỏa khói hương, man mác cõi lòng son, cuộc đời ôi gió sương
Nguyện xin Cha đoái thương nhận cho của lễ bao chân thành

Thực Hiện Viedeo: Tien Nguyen