Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Ca Khúc: Nhớ Ơn Anh, Người Chiến Sĩ Hải Quân - Sáng Tác Tâm Thọ

      Anh Tâm Thọ kính mến.
      Cám ơn anh tặng ca khúc ghi ơn những người chiến sĩ Hải Quân. Anh rể thứ Sáu của Kim Oanh, ngày    xưa - khóa HQ 22.
      Kim Oanh rất vui và hân hạnh được món quà từ phương xa, hy vọng được nghe tiếp những sáng tác của anh nha.Nhạc và Lời : Tâm Thọ