Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Một Chiều Ghé Bắc Sang Sông - Thơ Lê Kim Hiệp - Hương Nam Diễn Ngâm


Thơ: Lê Kim Hiêp
Diễn Ngâm: Hương Nam
Thực Hiện: Kim Oanh