Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Ai Chịu Khổ Hình - Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne2013


Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Melbourne
Tại St Patrick Cathedral, Melbourne, Australia 17/11/2013


Thực Hiện Viedeo: Tien Nguyen