Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Cúi Xuống Đi Em-Thơ Đỗ Hữu Tài - Nguyễn Hữu Tân Phổ Nhạc

Úc Châu 22/11/2013
Hữu Tài  quý mến, 
Kim Oanh và anh Suối Dâu tặng Tài với tất cả lòng quý mến nha
Nguyện cầu cho Tài luôn khoẻ, an bình trong tình yêu thương và chở che của Chúa.


Thơ: Đỗ Hữu Tài
Bút Hiệu: Thế Thôi
Phổ Nhạc: Nguyễn Hữu Tân
Đàn và Hát: Suối Dâu
Thực Hiện: Kim Oanh