Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Mưa Chiều - Tiếng Hát Suối DâuNhạc Sĩ: Anh Bằng
Tiếng Hát Suối Dâu
Thực Hiện: Kim Oanh