Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Rừng Thưa Ân Tình
Từ khi lá bỏ rừng đi
Hắt hiu sầu chết tình si gốc già
Thẩn thờ ngày tháng dần qua
Bóng lá thấp thoáng gần xa khuất ngàn

Từ khi rừng cháy lụi tàn
Bỏng da thân cỗi lá màn tình xưa?
Thu phong lây lất bao mùa
Lá đi có biết rừng thưa ân tình?

Kim Oanh