Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Chập Chùng Ẩn Hiện


Biển cúi mặt nghe lòng thổn thức
Gom mặt trời đỏ rực phương xa
Nhớ gì chăng những chiều xứ lạ
Ai vô hình rất vội bước qua.


Cất tiếng ru tháng Tư nắng hạ
Tiếng ve sầu rời rã thanh âm
Người vụt quay lưng ấn vết bầm
Lòng muối xót thân tâm rạn vỡ.

Giữa biển người dã tràng cát chở
Tình sóng tràn bến lỡ bọt tan
Trăng im lơi bóng vụt ngỡ ngàng
Chập chùng… ẩn… hiện… lan đầu sóng

Kim Oanh