Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Ngày Em Xa Phố Núi - Thơ Khiếu Long - Nhạc Võ Vĩnh Thuận
Thơ: Khiếu Long
Phổ Nhạc: Võ Vĩnh Thuận
Ca Sĩ: Cao Huy Thế
Thực Hiện: Kim Oanh