Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Bài Không Tên Số 2 - Vũ Thành An 

Nhạc: Vũ Thành An
Ca Sĩ: Lệ Thu
Cảm Tác & Thơ Tranh: Kim Oanh