Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Còn Đâu NữaCòn đâu nữa ngày hè tháng cũ
Anh đi rồi sương phủ dòng trôi
Nắng hung hạ giết đóa hoa khôi
Thương tiếc khóc tình đi qua vội

Còn đâu nữa mắt môi thơ mộng
Dòng lệ nhòa từ giã Vĩnh Long
Nén thương đau giấu kín tận lòng
Hè thổn thức rơi vào tang tóc

Cánh chim bay nơi trời Tây khóc
Mưa phủ vây bão trốt đời nhau
Nhìn phương xa tiếc cuộc tình đau
Nơi viễn xứ mòn hao dáng ngọc

Người em Tống một thời sắc nước
Hương trinh phai tóc mượt dần rơi
Còn đâu nữa cánh phượng suốt thời
Reo trong gió đong đưa mùa cũ

Kim Oanh
6/2012