Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Chờ AiChờ ai mỏi cổ, mòn giày
Đi lui, đi tới, đất cày, cỏ bung
Hiên nhà mưa nắng ngập ngừng
Áo khô, áo ướt, mấy tuần đứng đây
Người đi đóng xập tháng ngày
Kẻ chờ lật mở đắng cay trong lòng
Cửa đời còn mấy chấn song
Hay là cửa ngục nhốt hồn vì ai
Chờ ai một kiếp lưu đày
Ngóng trông gió lạnh lùng bay bốn mùa


Hoài Tử