Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Hương ThừaNgười đi
Thu lá vàng bay
Sương rơi mù lối
Gầy vai hơi người

Xa xôi
Quên phút bồi hồi
Gió buồn ngưng thổi
Lệ rơi mấy mùa…

Người đi
Đông lạnh giá lùa
Tuổi đời chồng chất
Tóc thời úa phai

Mịt mùng
Mây phủ đường bay
Chim chiều kêu bạn
Năm dài… thê lương

Người đi
Khuất bóng mù sương
Gương xưa mặt lạ
Người thương xa lòng

Tỏ tường
Tình cũ hoài mong
Hỏi người còn giữ
Hương trong áo ngày…..

Kim Oanh
Australia16/5/2013