Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Bảng Của CôNgọn phấn tung hoành dọc với ngang
Cô ơi sao chén hồn tôi tàn
Nếu lỡ một mai tôi gục xuống
Cô có tội giùm kẻ mơ hoang

Hoài Tử