Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

Bài Ca Ngàn Trùng - Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne2013


Liên Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Melbourne
Tại St Patrick Cathedral, Melbourne, Australia 17/11/2013


Nhạc Sĩ : Kim Long

Đây bài ca ngàn trùng. Đây bài ca ngàn trùng, đây bài ca ngàn trùng,
Hiệp dâng về Thiên Chúa, hiệp dâng về Thiên Chúa
Bài ca thắm nhuộm máu hồng, thắm nhuộm máu hồng.
Từng lớp lớp đang tiến lên hy sinh vì tình yêu
Cho đầu rơi máu chảy ánh đức tin kiên trung chiếu sáng khi gươm vung
Bài ca vinh thắng hòa ca,
Đây bài ca vang hòa đất trời,
Tấu vang ngàn đời tiến dâng


Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu
Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường
Đây bài ca ngàn trùng. Đây bài ca ngàn trùng, đây bài ca ngàn trùng, 
Hiệp dâng về Thiên Chúa, hiệp dâng về Thiên Chúa. 
Bài ca vinh thắng hòa ca 

Đây bài ca vang hòa đất trời, 
Tấu vang ngàn đời tiến dâng
Ai chối từ xác phàm trần lụy sẽ được sống hiển vinh
Vì Đấng phán xét trong quyền linh đã tự nhận đau đớn với muôn khổ hình
Tay Chúa hằng che chở phù hộ, quân thù sẽ phải lui
Họ chiến thắng hát ca mừng vui, dù người đời chê trách lãng quên tức thời

Thực Hiện Viedeo: Tien Nguyen