Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Mắt Biếc


 
Mắt biếc ơi! Thẳng nhìn đừng liếc
Chớ vô tình giết chết hồn anh
Mắt biếc ơi! Sóng nước long lanh
Anh chìm đắm giữa hồ xanh mắt biếc

Kim Oanh