Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Cảm Tác Bảng Của Cô     


(Cảm tác từ Bảng Của Cô - Hoài Tử)

Nếu làm ngọn phấn trên bục giảng
Tội cho cô lắm trò mơ hoang
Lỡ khi vô tình trò bôi bảng
Xóa vết bụi tình cô lang thang

Kim Oanh