Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Một Nửa Bài Thơ - Thơ Đỗ Hữu Tài - Phổ Nhạc Đại Sân

 Hữu Tài quý mến.
Mến tặng Hữu Tài, Người bạn thơ!
Chúc Hữu Tài an vui và nhiều sức khoẻ nhé tàiThơ: Đỗ Hữu Tài
Bút Hiệu: Thế Thôi
Phổ Nhạc: Đại Sân
Tiếng Hát: Phượng Trần và Đại Sân
Thực Hiện: Kim Oanh