Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Thơ Tranh: Vườn Cau Quê Ngoại


Thơ: Vĩnh Trinh
Thơ Tranh: Kim Oanh