Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Thơ Tranh: Cà Phê TìnhThơ: Khiếu Long
Thơ Tranh: Kim Oanh