Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Một Nửa Thu NgườiThu trở mình lang thang cuối phố
Thả gió say lá hát bên thềm
Gọi tên người trong tiếng dịu êm
Bên cội nhớ về đêm mơ ngủ

Thu tràn về vàng mùa chưa đủ
Kết ươm mơ nhuộm áo suơng mơ
Ghép lá khô đấp từng mảnh vỡ
Nửa thu này chuyên chở nửa kia

Kim Oanh