Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Thơ Tranh: Sáng Café Một Mình

      Thầy kính!
      Mới hôm nào, Thầy còn cảm tác cốc "Café Một Mình" của em pha, thế mà hôm nay nhớ lại thì chỉ còn lại một mình cốc café.
      Ngày Thầy nhìn bức tranh này, Thầy nói với em " Cám ơn học trò cho thầy được thả điếu thuốc thơm vì từ khi bệnh nặng, Thầy không được hút thuốc nữa"


Thơ: Thầy Huỳnh Hữu Trí
Thơ Tranh: Học Trò Kim Oanh