Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

Thơ Tranh: Chỉ Là Mơ Thôi


Thơ: Hải Đường
Thơ Tranh: Kim Oanh