Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Cảm Tác Mắt Biếc    (Cảm tác Mắt Biếc của Kim Oanh)

Mắc cỡ chi không nhìn nhưng liếc
Phút giây ngừng đập trái tim anh
Nhìn nhau đi ánh mắt long lanh
Anh gìn giữ muôn đời mắt biếc

Suối Dâu